Angaben gemäß § 5 TMG:

Musikverein Wittenburg e.V.
Gartenstraße 10
19243 Wittenburg

Vertreten durch:
Silke Taschingkong

Mail:
Silke.Taschingkong@internationaler-bund.de

Registereintrag:
Eintragung im Vereinsregister

Registergericht: Amtsgericht Schwerin
Registernummer: VR 5014 Fall: 1

Fusz3
Kopf06
item1d2
item1
item1b
item1c
item1d

item1a

item6a1

2017

item5a1a1a1a

2018

item5a1a1a1a1
Acrobat1a1a

Download
Aufnahmeantrag
Musikverein
Wittenburg

item5a1a1a1a1a
item5a1a1a1a item5a1a1a1a1 item5a1a1a1a1a